Pilootproject Cultuurconnect (Openbare bibliotheken Vlaanderen)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Dit pilootproject maakt deel uit van het traject 'Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties'

Project

Cultuurconnect beheert Open Vlacc - de Vlaamse Centrale Catalogus - één centraal bibliografisch achtergrondbestand waarin beschrijvingen aangemaakt worden van alle materialen die typisch zijn voor een openbare bibliotheekcollectie. De databank wordt samengesteld en onderhouden door zes grote bibliotheken (Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Leuven en Provinciale Bibliotheek Limburg) en het Bibliografisch Centrum van Cultuurconnect. De databank is online doorzoekbaar via http://zoeken.bibliotheek.be en via een API

In het kader van dit pilootproject wou men onderzoek uitvoeren naar:

  • de bestaande praktijken van persistente identificatie van online publicaties om een strategie te kunnen uitwerken voor persistente URI's voor publicaties die beheerd worden in Open Vlacc;
  • de mogelijkheden van duurzame koppelingen tussen kunstcollecties en relevante publicaties in externe bibliotheken.

Resultaten

Klad demo

In het kader van dit project ging men bij verschillende organisaties op bezoek om de kwestie van de persistente URI's voor publicaties te bespreken: BNF, SURFsara, UGent Bib, V-ICT-OR etc... De resultaten van die interviews zullen worden opgenomen in de 'Best practice gids voor persistente URI’s in cultureel erfgoedsector' en gebruikt worden voor het uitwerken van een strategie voor persistente URI's voor publicaties binnen Open Vlacc.

Er moest een demo worden uitgewerkt voor de volgende use case:

  • Bezoeker van een museum: Ik wil meer lezen over een kunstwerk dat ik in een museum heb gezien. Ik ga naar de museumwebsite waar ik meer data zie over het kunstwerk inclusief een bibliografielijst. Ik zie ook een link naar de Cultuurconnect online catalogus. Ik klik erop en ik wordt doorverwezen naar de catalogus en de informatie over beschikbaarheid van die publicatie in mijn lokale bibliotheek.
  • Beschrijving demo: PACKED creëert een demo webpagina voor een specifiek kunstwerk, die het duurzaam koppelen van een kunstcollectie aan een externe bibliotheek zal demonstreren. De demo webpagina toont identificatiegegevens van een kunstwerk en een bibliografielijst (vertrekkend vanuit gegevens bijgehouden door musea en in Open Vlacc). Per publicatie zal men ook naar de betreffende record op http://zoeken.bibliotheek.be worden doorverwezen om de beschikbaarheid in de lokale bibliotheek te kunnen bekijken.

Helaas kon die demo niet op tijd worden afgewerkt.

Volgende stappen

  • Overleg tussen Cultuurconnect en PACKED ivm het uitwerken voor een strategie voor persistente URI's