Pilootproject AHKB, Archiefbank Vlaanderen, MSKGent

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Dit pilootproject maakt deel uit van het traject 'Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties'.

Project

Archiefbank Vlaanderen fiche http://www.archiefbank.be/dlnk/AE_8478
  • Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB) omvat kunstenaarsarchieven, archieven van kunstgenootschappen, galerijen, verzamelaars, critici en andere sleutelfiguren in het culturele landschap.
  • Het AHKB werkt met een verouderd registratiesysteem VUBIS. Een deel van de fiches voor beschikbare archieven worden online gepubliceerd via de ARCHIBALD Databank.
  • Archiefbank Vlaanderen (AbV) verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen en publiceert fiches ervan in een onlinedatabank. Een deel van de archieven van het AHKB zijn voorzien van een online fiche via Archiefbank Vlaanderen.
  • In het kader van dit pilootproject wou men kijken hoe archieven van kunstenaars van het AHKB voorzien kunnen worden van persistente URI’s en of er een duurzame link gelegd kan worden tussen de archieven van de kunstenaars en hun kunstwerken in musea (MSK Gent)


Resultaten

AHKB fichebak
  • Het AHKB wilt in de toekomst zelf persistente URI's voorzien voor de archieven. Deze actie zal gekoppeld worden aan het uitwerken van het nieuwe archiefbeheersysteem en een betere online ontsluiting van fiches. Voorlopig werd er gekozen om PIDs te voorzien voor de data over de archieven door meerdere fiches via de website van de Archiefbank Vlaanderen te publiceren en de persistente URI’s van Archiefbank Vlaanderen te gebruiken (voorbeeld: http://www.archiefbank.be/dlnk/AE_8478.
  • Om archieven van kunstenaars naar kunstcollecties semiautomatisch te kunnen koppelen, moest men eerst een digitale lijst van de personen aanmaken waarvan er bij het AHKB archief- en documentatiemateriaal aanwezig is. Een deel van die personen werden mbv Open Refine automatisch opgezocht in de VIAF databank opgezocht en van VIAF-id voorzien. Als test-case heeft men aan de hand van deze VIAF-id's een link gelegd tussen de personen van het AHKB en de lijst van kunstenaars van het MSK Gent. Er werd een koppeling gemaakt voor 176 kunstenaars.
  • De duurzame koppeling tussen de kunstwerken en archieven kan in de toekomst worden opgenomen in de online-platformen van het AHKB en het MSK Gent. Voorlopig werd er al een test uitgevoerd via het open platform Wikidata: in de record van James Ensor dat gelinkt is aan kunstwerken van het MSK Gent werd ook een verwijzing opgenomen naar de archieven van het AHKB: https://www.wikidata.org/wiki/Q158840

Volgende stappen

  • De volledige lijst van personen in het AHKB normaliseren en voorzien van een VIAF-id voor toekomstige koppelingen.
  • Een strategie voor het implementeren van persistente URI's voor archieven uitwerken en toepassen.
  • Persistente URI's van de Archiefbank Vlaanderen opnemen bij de records van personen in Wikidata.