Glossarium:Open standaard

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Open standaard)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Kenmerkend voor open standaarden is dat er geen barrières zijn aan het gebruik van de standaarden door ICT-gebruikers en -aanbieders.

Een open standaard voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De standaard is goedgekeurd en wordt onderhouden door een non profit organisatie. Verdere ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure.
  • De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt (al dan niet tegen betaling).
  • Er berusten geen juridische beperkingen (zoals patenten) op het gebruik van de standaard.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties Forum Standaardisatie


Verwante concepten

Glossarium:Standaard |