Standaard:METS

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:METS)
Jump to navigation Jump to search


Metadata Encoding and Transmission Standard (Voorkeurstitel)
METS (Afkorting)
Beschrijving

METS is een op-MARC21-gebaseerd XML schema dat gebruikt wordt om metadata van (complexe) digitale objecten te beschrijven. In METS kan zowel beschrijvende, administratieve, structurele en rechten en bewaring-relevante metadata van digitale objecten worden vastgelegd.

METS was aanvankelijk officieel gepubliceerd in 2001. Versie 1.11 vercheen in mei 2015.

Het schema maakt het mogelijk complexe digitale objecten binnen één systeem uniform te beheren, en ook om digitale objecten tussen systemen uit te wisselen. Dus pakt METS de metadata met de objecten zelf in.

Voorbeeld van een complex digitaal object is een boek. Dit bestaat uit vele pagina's, alinea's en hoofdstukken. In METS kan de samenhang tussen deze verschillende digitale objecten vastgelegd worden.

De standaard is sterk aanbevolen als uitwisselingsformaat voor gebruik samen met zijn extenties en uitbreidingen.

ALTO, MODS, METSRight, DC, MARCXML en Premis zijn extensies van METS.Trefwoorden

aanbevolen standaard | uitwisselingsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | audiovisuele collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | digitale duurzaamheid | Standaard:ALTO | Standaard:EAD | Standaard:MARC XML | Standaard:MODS | Standaard:METSRights | Software:DSPACE