Waarde trefwoord object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld waarde trefwoord object
Definitie Het veld ‘waarde trefwoord object’ documenteert een beschrijving van een object binnen een publicatie.
Invulregels
gebruik bij voorkeur één woord uit een vaste woordenlijst over het beschreven object in de publicatie.
Stad
Huis
Ring
Systemen
Systemen - test
Standaarden