Type trefwoord locatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld type trefwoord locatie
Definitie Het veld ‘type trefwoord locatie’ documenteert de aard of typering van de plaats.
Invulregels
Heef bij voorkeur één term. Gebruik hierbij een vaste woordenlijst, thesaurus of classificatiesysteem bij het kiezen van het trefwoord.
Systemen
Standaarden