Hoofdtitel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld hoofdtitel
Definitie Het veld 'hoofdtitel' documenteert de belangrijkste titel van de publicatie.
Invulregels
Vul hier de titel van het document in, zoals die vermeld wordt op de titelpagina.
Bij publicaties die meer dan één titel hebben voor één werk, moet men, vooral wanneer dit paralleltitels zijn, één van deze titels tot hoofdtitel verklaren. Paralleltitels zijn op het titelblad vermelde vertalingen van de hoofdtitel. Deze keuze kan gemaakt worden op basis van de volgorde, of op basis van de typografie, of op basis van het feit dat één titel gesteld is in de taal van het grootste gedeelte van de publicatie.
Einführung in die Blutmorphologie = Introduction to the morphology of blood = Vvedenie v morfologiju kvori
Een alternatieve titel is deel van de hoofdtitel en wordt ingeleid door 'komma spatie of (or, ou, oder, …)'. Het eerste woord van de alternatieve titel begint met een hoofdletter.
Erik, of Het klein insectenboek. Sacher-Masoch, oder Die Selbstvernichtung Sacher-Masoch, oder Die Selbstvernichtung
Bij boeken worden, in dalende volgorde, de volgende bronnen gebruikt voor de bibliografische beschrijving: titelpagina, omslag, rug, voortitel, keerzijde van de titelpagina, colofon, rest van de publicatie, bronnen buiten de publicatie.
Congresverslagen: geef bij voorkeur de titel zoals die uit de lay-out blijkt, met de naam van de organiserende instelling of data.
Licentiaats- en doctoraatsverhandelingen: deze richtlijnen gelden enkel voor eindverhandelingen als zodanig, niet voor uitgaven van bewerkte eindverhandelingen. In dit laatste geval wordt de vermelding opgenomen in het veld 'annotatie'.
Voor museumcatalogi zijn moeilijk vaste regels te geven m.b.t. de titel- en auteursvermelding. Geef bij voorkeur de titel zoals die uit de lay-out blijkt, zonder de naam van de instelling - tenzij deze grammaticaal met de titel verbonden is. Wanneer dit niet voorhanden is, geef je de naam van de instelling als titel (zoals op titelblad vermeld).
2000 years of sculpture Drawings from the Royal Library
Veilingcatalogi die niet als reeks zijn verschenen, worden ingevoerd als boek. Reeksen veilingcatalogi worden beschouwd als tijdschrift. Neem de titel letterlijk over, maar kort in waar nodig: gegevens over de veiling, het veilinghuis en (indien noodzakelijk) de geveilde collectie mogen worden weggelaten. Het weggelaten deel van de titel kan worden weergegeven in de annotatie.
Kunsthandel: het betreft hier meestal verkoopscatalogi, soms gekoppeld aan een tentoonstelling. Ook beurzen (Kunstmesse) vallen onder deze categorie. Volg de gewone regels voor titelbeschrijving: gebruik titelblad, voorwerk en colofon als bron. Geef bij voorkeur de titel zoals die uit de lay-out blijkt, zonder de naam van de instelling - tenzij deze grammaticaal of typografisch met de titel verbonden is, of wanneer er geen andere titel is dan de naam van de kunsthandelaar.
Master paintings Noortman 2003
Interpunctie: Hoofdtitel = (spatie - is gelijk aan - spatie) Paralleltitel = Paralleltitel Hoofdtitel : (spatie - dubbele punt - spatie) andere titel of titelgegevens : andere titel of titelgegevens Hoofdtitel : andere titel of titelgegevens = Paralleltitel : andere titel of titelgegevens Hoofdtitel, of Alternatieve titel
Voor hoofdletters de spellingregels van de taal volgen.
The Basement -> titelbeschrijving: Basement Legends of Guitar -> titelbeschrijving: Legends of guitar
Nevenschikking scheiden door komma.
Honden – Katten -> titelbeschrijving: Honden, katten Dances, marches -> titelbeschrijving: Dances, marches
Aanhalingstekens worden behouden.
De ‘Opstand’ in de Nederlanden -> titelbeschrijving: 'opstand’ in de Nederlanden The ‘best’ of acid jazz > titelbeschrijving: 'best' of acid jazz
Jaartallen aan eind van titel worden behandeld als een deel van de titel (dus zonder dubbele punt).
Karel de Kesel : 1849-1922 -> titelbeschrijving: ‘opstand’ in de Nederlanden*vb. Johann Sebastian Bach : 1685-1750 -> titelbeschrijving: Johann Sebastian Bach 1685-1750
Jaartallen verbinden met liggend streepje.
1914/1939 -> titelbeschrijving: 1914-1939
Letterwoorden zonder punt.
S.M.A.K. -> titelbeschrijving: SMAK
Na de titel wordt geen punt geplaatst.
Leven op de Noordpool. -> titelbeschrijving: Leven op de Noordpool
Spellingsfouten worden verbeterd opgenomen (tussen vierkante haken), tenzij opzettelijk door de auteur gebruikt.
Bezoek de staad Gent -> titelbeschrijving: Bezoek de staad [stad] Gent
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Titel, auteur, vindplaats > Titel en auteur > Titel (ti)

Standaarden
Open Vlacc: Hoofdtitel (-
The chief name of a resource, i.e. the title of a resource in the form in which it appears on the preferred source of information for the resource. The title proper includes any alternative title, but excludes parallel titles and other title information. In the case of a section or some supplements and some titles of subseries or parts, the title proper can consist of two or more components: the common title (or the title of the main series or of the multipart monographic resource), the dependent title and the dependent title designation. For resources containing several individual works the title proper is the collective title. Resources containing several individual works and lacking a collective title are considered not to have a title proper. A series or subseries also has its own title proper.
Title proper and alternative title, excluding the designation of the number or name of a part.
A word, phrase, character, or group of characters that constitutes the chief title of a resource, i.e., the title normally used when citing the resource.
A name given to the resource.
Adlib Erfgoedinzicht: Titel, auteur, impressum, collatie > Titel en auteur > Titel
Artikelen: Titel, auteur, vindplaats > Titel en auteur > Titel
Digitale bronnen: Resource (Dublin Core) > Titel (ti)
Tekstveld.
De titel is een verplicht veld. Om te voorkomen dat lege records zouden opgeslagen worden, kun je geen record opslaan zonder titel.
Als het eerste woord een lidwoord is, typ je dit niet in het veld 'Titel'. Je hebt dit immers al ingevuld bij het veld ‘Lidwoord’.
Open Vlacc: Hoofdtitel (-
The chief name of a resource, i.e. the title of a resource in the form in which it appears on the preferred source of information for the resource. The title proper includes any alternative title, but excludes parallel titles and other title information. In the case of a section or some supplements and some titles of subseries or parts, the title proper can consist of two or more components: the common title (or the title of the main series or of the multipart monographic resource), the dependent title and the dependent title designation. For resources containing several individual works the title proper is the collective title. Resources containing several individual works and lacking a collective title are considered not to have a title proper. A series or subseries also has its own title proper.
Title proper and alternative title, excluding the designation of the number or name of a part.
A word, phrase, character, or group of characters that constitutes the chief title of a resource, i.e., the title normally used when citing the resource.
A name given to the resource.