Medium

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld medium
Definitie Het veld 'medium' documenteert de materiële of fysieke drager van de publicatie.
Invulregels
In records die zijn opgesteld volgens ISBD-principes, wordt de mediumaanduiding weergegeven in kleine letters en tussen haakjes geplaatst.
Systemen
Standaarden
Fysieke beschrijvingsinformatie voor een item waarvoor technische apparatuur nodig is voor het gebruik ervan, en/of meer gedetailleerde beschrijvingsinformatie van de materiaaleigenschappen van een item om toegang en ontdekking te vergemakkelijken of om collectie beheer te ondersteunen.
Fysieke beschrijvingsinformatie voor een item waarvoor technische apparatuur nodig is voor het gebruik ervan, en/of meer gedetailleerde beschrijvingsinformatie van de materiaaleigenschappen van een item om toegang en ontdekking te vergemakkelijken of om collectie beheer te ondersteunen.