Drager

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld drager
Definitie Het veld 'drager' registreert het type of soort drager die wordt gebruikt om de inhoud van de bron over te brengen.
Invulregels
Wanneer een bron verschillende types drager heeft, waarbij alle delen even belangrijk zijn worden alle termen die van toepassing zijn op de bron vastgelegd. Uitzonderlijk kan voor bronnen die zijn samengesteld uit verschillende types drager, waarbij drie of meer soorten dragers van toepassing zijn kan de term multimedia gebruikt worden Als er geen bemiddelingsapparaat nodig is om de bron te gebruiken of waar te nemen, wordt de term onbemiddeld geregistreerd.
Systemen
Standaarden
Om de bronnen op of binnen een publicatie hiërarchisch op te sommen wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gegevensdrager: fysieke materialen (gedrukt, niet gedrukt en voorwerpen) en digitale bronnen (tekst, geluid, beeld).
Om de bronnen op of binnen een publicatie hiërarchisch op te sommen wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gegevensdrager: fysieke materialen (gedrukt, niet gedrukt en voorwerpen) en digitale bronnen (tekst, geluid, beeld).