Bron trefwoord object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld bron trefwoord object
Definitie Het veld ‘bron trefwoord object’ documenteert de naam van de bron die je hebt gebruikt bij het toekennen voor het veld ‘trefwoord object’. Dit kan een vaste woordenlijst, thesaurus of classificatiesysteem zijn.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatiesysteem, thesaurus of vaste woorden lijst die je hebt gebruikt waaruit je een woord of term hebt gekozen bij het toekennen van het object in de publicatie.
Systemen
Standaarden