Bron trefwoord concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld bron trefwoord concept
Definitie Het veld ‘bron trefwoord concept’ documenteert de bron van informatie over één of meerdere woorden van het element ‘trefwoord concept'. Dit kan een classifcatiesysteem, thesaurus of vaste woordenlijst zijn waaruit een term of woord gekozen wordt dat betrekking heeft op het concept of kader van het materiaal.
Invulregels
Vul hier het classificatiesysteem, thesaurus of vaste woorden lijst in die je hebt gebruikt waaruit je een woord of term hebt gekozen bij het toekennen van een trefwoorden aan het concept van de inhoud van de publicatie.
Systemen
Standaarden