Publicatie:Invulboek objecten/Home

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Het Invulboek biedt richtlijnen voor een vierhonderdtal velden in het registratieprogramma Adlib. Je kunt het Invulboek ook voor andere programma’s gebruiken, omdat het gebaseerd is op internationale standaarden. Het invulboek is een databank waarin je kan opzoeken hoe je objecten registreert en hoe je informatie over objecten en collecties best invoert. De databank is aangevuld met praktische documenten over de notatie van onder meer persoons- en plaatsnamen, tijdsaanduidingen, verwijzingen naar standaarden en registers/indexen en informatie over iconografische trefwoordensystemen. Je kan ook voorbeelden bekijken van museumobjecten die met Adlib geregistreerd zijn.

Het "Invulboek - Handleiding bij digitale collectie- en objectregistratie" is het resultaat van nauw overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse museumsector. Het Invulboek werd ontwikkeld door het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het werd gecofinancierd door het "Landelijk Contact van Museumconsulenten" (LCM) in Nederland. Het Invulboek is een registratiehandleiding voor geautomatiseerde collectie- en objectregistratie. Uniforme objectregistratie is het startpunt van een digitale ontsluiting van museumcollecties. Registratierichtlijnen bevorderen die uniforme registratie. De internationale museumwereld streeft uniforme en kwaliteitsvolle registratie en digitale ontsluiting van museumcollecties na met de bedoeling het materiële cultureel erfgoed veilig te stellen, samenwerkingen tussen de betrokken instellingen tot stand te brengen en de eindgebruiker snellere en eenvoudigere toegang te verschaffen tot museumcollecties.

In dit kader situeert zich de opdracht van MovE: registratie en digitale ontsluiting van Oost-Vlaamse museumcollecties stimuleren, ondersteunen en uniformiseren. Naast de ontwikkeling van een centrale catalogus van Oost-Vlaamse museumobjecten en van een portaalsite vanOost-Vlaamse musea, stelt MovE registratiehulpmiddelen ter beschikking aan het museumwerkveld, zoals een thesaurus en het Invulboek. Deze twee werkmiddelen worden aan het volledige Nederlandstalige museumwerkveld ter beschikking gesteld. Instellingen die een gedeelte van of het volledige Invulboek willen verveelvoudigen of bewerken, nemen contact op met MovE (move@oost-vlaanderen.be).

De richtlijnen in het Invulboek zijn gegroeid uit overleg tussen Vlaamse en Nederlandse museummedewerkers en berusten dus op een consensus in de museumsector. De gebruiksvriendelijkheid en de bekendmaking van het Invulboek dragen ertoe bij dat de registratierichtlijnen gevolgd worden en dat een uniforme registratie derhalve gegarandeerd wordt. Het Invulboek pretendeert zeker niet een gefinaliseerd registratiehulpmiddel te zijn. Opmerkingen en suggesties zijn daarom steeds welkom bij MovE (move@oost-vlaanderen.be).

Het Invulboek is in eerste instantie van toepassing op objectregistratie aan de hand van het registratieprogramma ADLiB. De richtlijnen zijn afzonderlijk te raadplegen voor elk beschrijvingsveld. De indeling van die beschrijvingsvelden is gebaseerd op het registratieprogramma ADLiB. Het Invulboek kan echter ook als een softwareonafhankelijke tool voor registratie worden gebruikt. De invoerrichtlijnen zijn immers gebaseerd op bestaande internationale standaarden (Spectrum, CCO, ...).

Het Invulboek is in hoofdzaak van toepassing voor de digitale registratie van museale objecten, maar ook voor de catalografie van documenten worden op korte termijn richtlijnen voorzien

Index

Sjablonen&Formulieren