Publicatie:Invulboek objecten/historiek

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Historiek van het Invulboek Erfgoedinzicht

Het Invulboek werd ontwikkeld door MovE - “Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie.” MovE was een initiatief van het Museumconsulentschap (directie Cultuur) en eGov van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Invulboek werd gecofinancierd door het “Landelijk Contact van Museumconsulenten” in Nederland (LCM). Het Invulboek (versie 1.0.) kwam online in februari 2006. Het was het resultaat van 3 jaar overleg met werkgroepen van Vlaamse en Nederlandse museummedewerkers en -consulenten. Het Invulboek berust op een consensus en op internationale standaarden (Spectrum, CCO).

MovE is sinds 2013 opgenomen in Erfgoedinzicht. Erfgoedinzicht richt zich tot een ruimer doelpubliek dan MovE: er zijn niet enkel museale partners, ook archieven, kerkbesturen, heemkringen en erfgoedverenigingen met een collectie kunnen aansluiten.

Het MovE Invulboek werd om redenen van technische expertise en mogelijkheden ondergebracht bij PACKED vzw. Het werd uitgebreid met beschrijvingsregels voor publicaties. Verder werden de informatie-elementen in het Invulboek genormaliseerd met de corresponderende erfgoedstandaarden in CEST en is er de koppeling van de informatie-elementen in het Invulboek met verschillende collectiebeheersystemen. Vanaf nu spreken we over het Invulboek Erfgoedinzicht.

Er zijn twee onderdelen in het Invulboek Erfgoedinzicht: het Invulboek Publicaties en het Invulboek Objecten. Twee redactieraden met experten, waarin ook PACKED vzw en Erfgoedinzicht vertegenwoordigd zijn, waken over het inhoudelijke beheer van de invulboeken.