Glossarium:Zoektaal

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: querytaal
Definitie

Een zoektaal is een taal om query's (vraagstellingen) uit te voeren op een databank.

Voorbeelden zijn SQL en SPARQL.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten