Glossarium:World Wide Web

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: web, wereldwijde web, www
Definitie

Het geheel aan digitale documenten en andere bronnen die op webservers zijn opgeslagen en op internet door middel van hyperlinks vindbaar en raadpleegbaar zijn.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties ODLIS:www

SAA:www


Verwante concepten