Glossarium:Welgevormd

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Welgevormd is een kwaliteit van een digitaal document dat markeertaal gebruikt, waardoor aangetoond kan worden dat een computersystemen de gegevens die gecodeerd zijn met behulp van deze markeertaal formeel kan interpreteren.

Een digitaal document is welgevormd als de grammatica van het document conform is aan de regels van de gebruikte markeertaal, i.e. SGML, HTML, XML.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties SAA:well formed


Verwante concepten

Glossarium:Valide |