Glossarium:Waveform vectorscoop

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een waveform vectorscoop is een type oscilloscoop die gebruikt wordt om een geluids- en videosignaal te analyseren.

Normale oscilloscopen geven een signaal weer ten opzicht van de tijd, een waveform vectorscoop geeft een signaal weer op en X- en Y-as, wat het mogelijk maakt om twee signalen met elkaar te vergelijken.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten