Glossarium:Video capture board

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een video capture board is een hardware onderdeel van een computer dat het toelaat een analoog videosignaal binnen te nemen.

Deze kaart voert de analoog / digitaal conversie uit.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten