Glossarium:Veldorde

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: field order, field dominance
Definitie

Veldorde bepaalt bij interlaced scan de volgorde waarin de even en oneven lijnen worden getoond.

Daar er een tijdsverschil zit tussen beide velden, dienen deze in de juiste volgorde afgespeeld te worden. Het kan zijn dat bij digitalisering of transcodering deze volgorde wordt omgedraaid.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten