Glossarium:Transcriptie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Transcriptie is het omzetten van tekst (in de vorm van beeld of geluid) naar machineleesbare tekens.

Gescande afbeeldingen kunnen door middel van OCR worden omgezet. Oo voor audiobestanden is speciale software ontwikkeld voor het transcriberen. Vaak gebeurt transcriptie echter nog handmatig of vereist dit nog menselijke controle.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten