Glossarium:Tagging

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Definitie

Het toevoegen van inhoudelijk beschrijvende trefwoorden aan informatie zoals artikels, weblogberichten, foto's of films.

Tagging bevordert de vindbaarheid van informatie in zoeksystemen. Het toekennen van tags kan door professionals zoals registratoren of bibliothecarissen gedaan worden maar ook door leken. Dan spreek je van social tagging of folksonomy.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Tag | Glossarium:Folksonomy |