Glossarium:Tagging

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Het toevoegen van inhoudelijk beschrijvende trefwoorden aan informatie zoals artikels, weblogberichten, foto's of films.

Tagging bevordert de vindbaarheid van informatie in zoeksystemen. Het toekennen van tags kan door professionals zoals registratoren of bibliothecarissen gedaan worden maar ook door leken. Dan spreek je van social tagging of folksonomy.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Tag | Glossarium:Folksonomy |