Glossarium:SHACL

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

SHACL (Shapes Constraint Language) is een standaardtaal voor het wereldwijde web (3WC), die gebruikt wordt voor het beschrijven van RDF (Resource Description Framework).

Het is een manier om de semantische en technische interoperabiliteit van ontologieën te verbeteren. Kort gezegd zijn SHACL-files validatietools om te garanderen dat je data juist geserialiseerd zijn zodat ze uitwisselbaar worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties W3C


Verwante concepten