Glossarium:Repository

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: repertorium
Definitie

Opslagvoorziening voor (meestal wetenschappelijke) publicaties en andere (bijbehorende) digitale objecten, zoals videobestanden.

In tegenstelling tot een digitaal depot hoeft een repository geen voorzieningen te hebben om de duurzaamheid van de bestanden voor de lange termijn te garanderen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties SAA:repository


Verwante concepten

Glossarium:Digitaal depot |