Glossarium:Registratiesoftware

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Software voor het digitaal registeren en beheren van erfgoedcollecties.

Er bestaan verschillende soorten pakketten voor verschillende sectoren. Goede pakketten kunnen zorgen voor standaardisatie. Vaak zijn de velden binnen een systeem gebaseerd op een standaard, zoals basisregistratie (of een uitbreiding daarvan) of Dublin Core.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten