Glossarium:Rechtenbeheer

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: rights management
Definitie

Rechtenbeheer in de brede zin handelt over

  • auteursrechten;
  • digitale rechten;
  • rechtenbeheer metadata.Met de term "rechtenbeheer" worden de middelen bedoeld waarmee auteursrechten en naburige rechten worden beheerd, d.w.z. in licentie gegeven, afgestaan of vergoed voor enige vorm van gebruik. Met digitale rechten worden de rechten bedoeld die de toegang, het gebruik, de creatie en publicatie van digitale media regelen of de toegang en het gebruik van computer, elektronische toestellen en communicatienetwerken. In strikte zin gaat het over de bescherming van auteursrechten toegepast op digitale technologieën, in het bijzonder het internet. Rechtenbeheer metadata (Rights Management Metadata) is administratieve metadata die informatie biedt over intellectuele eigendomsrecht.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

copyright