Glossarium:Persistente identificatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: persistence
Definitie

Aan de hand van een identifier kan een object, persoon of instelling uniek herkend en teruggevonden worden.

Zowel voor vindbaarheid als voor duurzaamheid is het nodig dat objecten op een persistente (duurzame) manier te benaderen zijn. Een webadres kan veranderen of een document krijgt een andere vorm. Het resultaat: een foutmelding op internet dat het gezochte materiaal niet langer meer hier te vinden is; een gebroken link of 'page not found'. Voor duurzame en breed toepasbare toegang tot je digitaal erfgoed, sluit je als erfgoedinstellingen aan bij (inter)nationale ontwikkelingen en generieke oplossingen voor identificatie. Een aantal standaarden worden nationaal en internationaal toegepast en hebben de potentie hebben om zich te ontwikkelen tot generieke oplossing.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties ODLIS:persistence