Glossarium:Peer-to-peer

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: P2P
Definitie

Type netwerk waarbij de aangesloten computers gelijkwaardig zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een client-servernetwerk, waar sprake is van een centrale computer van waaruit gegevens worden gedistribueerd.

P2P-netwerken zijn vooral nuttig voor een open uitwisseling van gegevens tussen computers van particulieren. In een P2P-netwerk wordt dynamisch vastgesteld welke computers op dat moment zijn aangesloten. Vanaf die computers kunnen gegevens opgehaald worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:peer-to-peer


Verwante concepten