Glossarium:Pattern

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Voorstelling van de datastructuur van een databank aan de hand van een voorbeeld van een record.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten