Glossarium:Open VLACC

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: Open Vlaamse Centrale Catalogus
Definitie

Open VLACC is één centraal bibliografisch achtergrondbestand met als doel een beschrijving te voorzien voor alle materialen die typisch zijn voor een openbare bibliotheekcollectie.

Een bibliotheek moet daardoor op het moment dat zij een boek, cd, dvd, … wil opnemen in haar collectie, een beschrijving uit Open VLACC kunnen overnemen zodat het catalogiseerwerk niet in elke bibliotheek opnieuw moet gebeuren.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Bibliotheekcatalogus |