Glossarium:Online public access catalog

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: iPAC, internet public acces catalog, OPAC
Definitie

Een online public access catalog maakt van een catalogus of de thesaurus online beschikbaar.

Bibliotheekmedewerkers en het publiek hebben gewoonlijk toegang via computers in de bibliotheek en vanaf thuis (of waar dan ook) via het Internet. OPAC's maken vaak deel uit van een geïntegreerd bibliotheeksysteem.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DEN:OPAC