Glossarium:OCR

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: Optical Character Recognition
Definitie

Optical Character Recognition, ofwel optische tekenherkenning, is een methode om geautomatiseerd tekens in een afbeelding te herkennen.

Dit heeft als grootste voordelen dat de tekst voor machines hanteerbaar wordt (doorzoekbaar, indexeerbaar) en dat de grootte van het bestand ernstig gereduceerd kan worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties IMPACT:OCR


Verwante concepten