Glossarium:Inhoudelijke ontsluiting

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Inhoudelijk ontsluiten is het toegankelijk maken van collecties door middel van inhoudelijke beschrijvingen.

Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist afspraken over de wijze van beschrijven van de inhoud, bijvoorbeeld aan de hand van gestructureerde woordenlijsten, classificaties of thesauri. Zulke lijsten ondersteunen de efficiëntie bij het beschrijven en ontsluiten van bronnenmateriaal.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

formele ontsluiting |