Glossarium:Hyperlink

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: link
Definitie

Een hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen. Het activeerbare element van de hyperlink wordt het anker genoemd; meestal is dit een stukje tekst, maar het kan ook bijvoorbeeld een knop, invulbaar veld of plek (hot spot) in een afbeelding (image map) zijn. Het volgen van een hyperlink (bijvoorbeeld door erop te klikken) roept een andere plek in de hypertekst op, meestal een andere pagina. In interactieve naslagwerken en hulpsystemen, bijvoorbeeld, zijn de ankers veelal termen waarover de opgeroepen pagina's nadere uitleg geven.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten