Glossarium:Graphical User Interface

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: GUI
Definitie

Een graphical user interface, of grafische gebruiksomgeving, is een middel om met behulp van grafische elementen (knoppen, tekstvakken, schuifbalk ...) en/of een computermuis met een computer te interageren.

Andere typische kenmerken zijn het gebruiken van verschillende vensters en de mogelijkheid om bestanden en mappen te kunnen slepen. Een GUI is daarmee veel intuïtiever dan de tekstgebaseerde command line interface.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Command line interface |