Glossarium:Geospatiële data

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Geospatiële data is data die iets zegt over de ruimtelijke plaats van een object.

Dit kan een plaatsnaam zijn, maar ook lengte- en breedtegraden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten