Glossarium:Georefereren

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Het toekennen van geografische referentiepunten aan objecten, zodat de objecten op een digitale kaart (zoals een GIS) getoond kunnen worden.

Door standaarden toe te passen bij georefereren wordt het mogelijk digitale kaarten over elkaar te leggen en nauwkeurig met elkaar te vergelijken.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties