Glossarium:Georeferentiesysteem

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: geodetisch datum
Definitie

In een georeferentiesysteem worden gegevens en informatie over geografische locatiegebonden objecten vastgelegd.

Een georeferentiesysteem bestaat uit één, meerdere of alle onderstaande onderdelen:

  • In een coördinatenstelsel wordt een plaats bepaald door zijn coördinaten in graden.
  • Een geografisch datum legt de positie, oriëntering en schaal van het coördinatensysteem ten opzichte van de Aarde vast.
  • Een referentie-ellipsoïde beschrijft de vorm en grootte (van het wiskundig model) van de Aarde.
  • Kaartprojectie is de manier waarop de 3D coördinaten van het aardoppervlak op een 2D kaart geprojecteerd worden, wat rechthoekige coördinaaten oplevert zoals een rooster van vierkante kilometers.
  • Parameterwaarden

Voorbeelden zijn: International Terrestrial Reference System (ITRS) en WGS84, dat standaard wordt gebruikt door o.a. gps.Verwante concepten