Glossarium:Essentiële eigenschappen

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Essentiële eigenschappen (ook wel "significante kenmerken" of "significant properties") zijn de essentiële kenmerken van een digitaal object die het uiterlijk, het gedrag, kwaliteit en bruikbaarheid beïnvloeden.

Zij kunnen worden gegroepeerd in categorieën zoals inhoud, context (metadata), uiterlijk (bijvoorbeeld opmaak, kleur), gedrag (bijvoorbeeld interactie, functionaliteit) en structuur (bijvoorbeeld paginering, secties). Belangrijke eigenschappen moeten na verloop van tijd voor het digitale object worden bewaard om toegankelijke en zinvol blijven. Om vast te stellen wat de essentiële eigenschappen van een object zijn, moet rekening gehouden met de gebruikers van de digitale collectie.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten