Glossarium:Endpoint

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een endpoint is een technische toegang waarlangs andere machines data kunnen ophalen uit een databank.

Een endpoint kan volgens verschillende technologieën en protocollen werken, zoals bijvoorbeeld: queries voor een gerichte vraag naar een specifiek stuk uit een databank, harvesting of downloads.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten