Glossarium:E-mailclient

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een e-mailclient is een computerprogramma dat gebruikt wordt voor het schrijven, versturen en ontvangen van e-mail.

De technische benaming voor een e-mailclient is Mail User Agent (MUA).


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Webmail |