Glossarium:E-leren

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Leren en doceren met behulp van internettechnologie.

Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er digitale hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. E-leren is geen doel op zich maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten