Glossarium:Disk image

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een disk image (of schijfkopie) is een enkel bestand waarin de volledige inhoud en structuur van een gegevensdrager (harde schijf, tape drive, floppy disk, optische schijf, USB flash drive, ...) wordt gereproduceerd.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten