Glossarium:Directory

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: map, folder
Definitie

Een directory is een groep van bestanden en/of (sub)directory's.

Een directory of map is een begrip dat gebruikt wordt binnen bestandssystemen. Directory's in een bestandssysteem vormen een hiërarchie, in de vorm van een boomstructuur of mappenstructuur. Een directory list is een tekstbestand dat de inhoud van een directory documenteert.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Bestandssysteem |