Glossarium:Digitale duurzaamheid

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: digital preservation, duurzaamheid, duurzame toegankelijkheid
Definitie

Digitale duurzaamheid omvat het verzekeren van de langdurige toegang tot digitale data.

Dit is een technologische uitdaging voor databeherende instellingen die zowel beleidsmatige beslissingen vereist, in de vorm van een duurzaamheidsstrategie, als praktische oplossingen voor beheer en behoud, zoals systemen die aangeven wanneer de authenticiteit van een bestand is aangetast of wanneer een bestandsformaat niet meer gelezen kan worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten