Glossarium:Digitaal erfgoed

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Digitaal erfgoed omvat al het cultureel erfgoed met een digitale verschijningsvorm.

Men maakt onderscheid tussen drie vormen van digitaal erfgoed:

  • Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine al digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto's die met een digitale camera zijn gemaakt.
  • Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt.
  • Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale reconstructies van het erfgoedobject. De informatie wordt meestal in een geordende vorm (bijvoorbeeld een databank) beschikbaar gesteld.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten