Glossarium:Dataprofiel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: Profiel
Definitie

(Data)profielen verzamelen verschillende elementen en velden om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels en de procedures die belangrijk zijn voor hun collectieregistratie.

Een dataprofiel bevat gedetailleerde beschrijvingsregels voor de structuur en vorm van de metadata van een specifieke deelcollectie. Invulinstructies en terminologie worden gealigneerd met het Invulboek Object en Invulboek Publicaties. Het dataprofiel dient als toetssteen voor het registreren, schonen en verrijken van collectiedata. Het doel van een dataprofiel is om uniforme, gestructureerde en consistente registratie van collectiedata te verkrijgen, dit maakt de uitwisselbaarheid en de doorzoekbaarheid van de collectiedata mogelijk.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten