Glossarium:Data scraping

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Zie ook: Web scraping
Definitie

Een techniek waarbij een bot, een computerprogramma dat autonoom een taak kan uitvoeren, data extraheert of "schraapt" van een website.

Het is een vorm van kopiëren waarbij specifieke data van het web verzameld en opgeslagen wordt in een lokale databank of spreadsheet, zodat die later gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor analyse.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten