Glossarium:Data borgingsovereenkomst

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: data deposit agreement, datacontract
Definitie

Een overeenkomst tussen de aanbieder van een digitaal object en de beheerder van het digitaal archief, waarin de voorwaarden staan vermeld waaronder het digitaal object wordt bewaard.

In een dergelijke overeenkomst wordt onder meer bepaald wie het digitaal object mag raadplegen, voor welke termijn het zal worden bewaard of hoe de intellectuele rechten werden geregeld.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten