Glossarium:Bitsnelheid

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: bitrate
Definitie

De bitsnelheid is het aantal bits dat per tijdseenheid over een netwerk wordt verzonden. De bitsnelheid wordt uitgedrukt in bits per seconde (b/s).

Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid verzonden en ontvangen kan worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten