Glossarium:Bitdiepte

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: kleurdiepte, bit depth
Definitie

Bitdiepte is een eigenschap van een digitaal bestand die aangeeft hoeveel binaire cijfers (cf. nullen en enen) gebruikt worden om een meting van een continue (analoog) signaal te coderen in een discreet (digitaal) signaal.

Hoe meer binaire cijfers gebruikt worden, hoe nauwkeuriger het analoge signaal gemeten wordt.

Bij digitale afbeeldingen bepaalt de bitdiepte hoe precies de kleur op een scherm (cf. RGB-waarde) wordt weergegeven. Voor zwart-wit beelden zijn bijvoorbeeld maar twee bits nodig, voor zwart-witfoto's minimaal 8 bits (28 geeft 256 grijswaarden), voor kleurenfoto's meestal 24 bits (8 bits voor elke kleur: rood, groen en blauw of 16,7 miljoen kleuren). Voor digitale beelden die afgedrukt worden op papier, dus met inkt, werkt men met vier kleuren (Cyaan, Magenta, Yellow en Key - CMYK). Hiervoor gebruikt met een bitdiepte van 32-bit (4 maal 8 bits). Wanneer men 32 bits met Rood-Groen-Blauw kleuren gebruikt, betekent dit meestal dat er een extra transparantiekanaal gebruikt wordt, het zogeheten Alfa-kanaal.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:kwantisatie


Verwante concepten